labai specialusis, labai efektas | rankų šėšėliai

Reklamą galima sukurti rankomis tiesiogine prasme. Štai du reklamos pavyzdžiai iš daugelio galimų. Viskas kurta rankomis. Pažiūrėkite patys. Visi video, kiek jų bebūtų, yra įdomūs. Nepabosta niekad – kaip kad žiūrėtume į laužo liepsną, ar saulėlydį.

Nenusakoma magija, kurią sukuria žmogaus rankos ir šviesa. Paprasta ir genialu.

Nuostabus kūrinys tasai žmogus – jis patsai savaime yra kaip specialusis efektas.

Reklama